Wspierane działania:

Dla kadry szkolnej:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment);

 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;

 • obserwacja pracy (job shadowing).

 

Dla uczniów:

 • Mobilność grupowa uczniów;

 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów;

 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów.

 

Inne działania:

 • zapraszanie ekspertów;

 • goszczenie nauczycieli i edukatorów w trakcie szkolenia;

 • wizyty przygotowawcze

Zaufali nam

   InCREA

    FUNDACJA

+48 733 383 933

 

biuro@fundincrea.pl

NIP 7123428851

REGON: 52082908400000

KRS 0000943930

ul. Poligonowa 10/30 

20-817 Lublin

Kreatywni,

byś stał się

innowacyjny

PROJEKTY

Poznaj nasze projekty

Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych

Wielostronne międzynarodowe projekty współpracy na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej

Partnerstwa na małą skalę (KA210): dedykowane mniej doświadczonym instytucjom, chcącym rozpocząć współpracę międzynarodową, początkującym w E+ lub nastawionym na przedsięwzięcia o mniejszej skali realizacji. Inicjatywy powinny wspierać włączenie społeczne uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz promować postawy aktywnego społeczeństwa europejskiego. Projekty mogą być oparte na wymianie dobrych praktyk, a prowadzone działania (zagraniczne mobilności oraz aktywności lokalne) powinny służyć wypracowaniu rezultatów.

Wielkość partnerstwa: co najmniej dwie instytucje z dwóch różnych krajów Programu.

Długość trwania: od 6 do 24 miesięcy.

Budżet projektu: 30 000 euro lub 60 000 euro.

Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220): dedykowane organizacjom chcącym realizować projekty na szerszą skalę. Projekty te mogą być poświęcone wypracowaniu metod, narzędzi czy rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wielkość partnerstwa: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów Programu.

Długość trwania: od 12 do 36 miesięcy.

Budżet projektu: od 100 000 euro do 400 000 euro.

Uwaga: Budżet projektu w większości opiera się na jednostkowych stawkach ryczałtowych. Jego wysokość zależy od długości trwania inicjatywy, wielkości partnerstwa oraz liczby zaplanowanych aktywności.

Wspierane działania:

 • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;

 • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom;

 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;

 • tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;

 • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.