Dowiedz się więcej na stronie projektu https://www.innosocial.eu/

Celem ogólnym projektu jest ułatwienie włączenia edukacji i szkoleń w zakresie Innowacji Włączającej i Przedsiębiorczości Społecznej (II&SE) do programów nauczania na uczelniach, a tym samym promowanie szerszej integracji wymiaru społecznego w praktykach realizowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego poprzez:

  • Zapewnienie kompleksowych podstaw dla projektowania i realizacji kształcenia w zakresie Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship (II&SE)
  • Przyczynienie się do stworzenia bazy dydaktycznej w zakresie II&SE
  • Poprawę zdolności kadry akademickiej uczelni do projektowania i prowadzenia kształcenia w zakresie II&SE
  • Podniesienie świadomości roli uczelni w promowaniu II&SE wśród kluczowych interesariuszy.

 

Projekt jest realizowany przez 30 miesięcy od 1 listopada 2022 do 30 kwietnia 2024 r.

 

Konsorcjum wypracuje następujące główne rezultaty:

  • Zestaw narzędzi do projektowania i realizacji edukacji w zakresie innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej
  • Modułowy kurs II&SE, zatwierdzony przez uczelnie partnerskie i włączony do oferty edukacyjnej jako samodzielny kurs lub jako część istniejącego kursu
  • 25 wykładowców przeszkolonych w zakresie projektowania i realizacji kształcenia w zakresie II&SE (intensywne szkolenie w zakresie rozwoju zawodowego)
  • 60 studentów przeszkolonych w zakresie II&SE (kurs semestralny, 3 ECTS)

InnoSocial - Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym

Kreatywni,

byś stał się

innowacyjny

   InCREA

    FUNDACJA

+48 733 383 933

 

biuro@fundincrea.pl

NIP 7123428851

REGON: 52082908400000

KRS 0000943930

ul. Poligonowa 10/30 

20-817 Lublin

Członkowie konsorcjum