Miejsca praktyk

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do grupy 48 osób młodych w wieku 15-29 lat, które w momencie przystąpienia do programu zakończyły już naukę w szkole, nie rozpoczęły jeszcze dalszej edukacji oraz nie posiadają zatrudnienia. Osoby te zostaną podzielone na mniejsze grupy, które skierowane zostaną na praktyki w hotelach na Riwierze Olimpijskiej oraz na Krecie w dwóch terminach: 1 czerwca – 30 lipca 2024 roku oraz 1 sierpnia – 30 września 2024 roku.

 

Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc. Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się odpowiednio 6 maja dla grup skierowanych na praktyki w pierwszym terminie oraz 17 czerwca dla grup z terminu drugiego.

 

W celu zakwalifikowania się do projektu należy wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy podany do kontaktu formularz rekrutacyjny oraz cv.

Działania projektowe

Oferujemy Wam niepowtarzalną szansę bezpłatnego udziału w wakacyjnym programie praktyk zawodowych w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Grecji. W ramach międzynarodowego projektu "International Career Accelerator PL" przewidziano realizację kompleksowego programu wsparcia obejmującego: 

  • diagnozę potrzeb w formie indywidualnego doradztwa w wymiarze 6 godzin na każdego uczestnika;

  • grupowe warsztaty językowe w wymiarze 40 godzin na grupę;

  • grupowe warsztaty organizacyjne (z zakresu motywacji do wyjazdu, obaw oraz oczekiwań przed mobilnością, zarządzania problemami, wsparcia kulturowego – życie i praca za granicą) w wymiarze 80 godzin na grupę;

  • dwumiesięczne praktyki w zawodach z branży hotelarskiej i gastronomicznej w Grecji;

  • indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godzin na każdego uczestnika .

 

Podczas praktyk zapewniamy opiekę polskojęzycznej osoby na miejscu, przeloty, transport, noclegi i pełne wyżywienie o wartości 800 euro miesięcznie. Uczestnicy otrzymają dodatkowo 200 euro kieszonkowego na miesiąc.

Fundacja InCrea oraz CERTES sp. z o.o. w okresie od 1 listopada 2023 do 31 marca 2025 r. realizują projekt, który ma na celu polepszyć sytuację zawodową osób, należących do tzw. grupy NEET (z angielskiego - not in employment, education and training) oznaczających osoby, które nie pracują, nie uczą się i nie dokształcają.

Kreatywni,

byś stał się innowacyjny

 

   InCREA

    FUNDACJA

+48 733 383 933

 

biuro@fundincrea.pl

NIP 7123428851

REGON: 52082908400000

KRS 0000943930

ul. Poligonowa 10/30 

20-817 Lublin

Więcej informacji o projekcie udzielają:      

 

Rafał Wojszko

tel. +48 696 068 567

email r.wojszko@fundincrea.pl

 

Zbigniew Martyński

tel. +48 531 856 848

email: zbigniew.martynski@certes.pl

            

Dokumenty do pobrania:        

Program realizowany jest w ramach w ramach projektu numer ESF-SI-2022-ALMA-01-0030 "International Career Accelerator PL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu ALMA – inicjatywa na rzecz aktywnego włączenia osób młodych.

Formularz rekrutacyjny